Wanneer betaalt mijn werkgever mijn loon?

In de arbeidsovereenkomst staat de periode waarover uw werkgever uw loon berekent. Uw werkgever betaalt uw loon na deze periode. Uw werkgever betaalt bijvoorbeeld weekloon na een week en maandloon na een maand.

Verlengen uitbetaling loon

Uw werkgever kan de periode dat uw werkt waarna u het loon krijgt, verlengen. Dit moet in uw arbeidsovereenkomst staan. Er zijn ook grenzen aan de verlenging. Bij een weekloon mag betaling nooit langer duren dan een maand. Bij een maandloon mag dit nooit langer dan een kwartaal zijn.

Loonsverhoging bij te late betaling

Betaalt uw werkgever uw loon te laat? Dan kunt u aanspraak maken op een verhoging wegens vertraging. Deze verhoging bedraagt:

  • 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald;
  • daarna 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van uw loon.

Voor deze verhoging moet u overigens zelf naar de rechter stappen. De rechter kan de verhoging beperken tot een lager bedrag (bijvoorbeeld 10% of 15%). Uw werkgever hoeft de verhoging niet te betalen als hij kan aantonen dat de vertraging niet zijn schuld was.

Werkgever betaalt loon niet

Betaalt uw werkgever uw loon niet? Dan kunt u uw werkgever schriftelijk vragen om het achterstallige loon uit te betalen. Dit wordt in gebreke stellen genoemd. Als uw werkgever niet op uw brief reageert, dan kunt u een loonvordering in laten stellen. Hiervoor kunt u een juridisch adviseur inschakelen. Bijvoorbeeld het Juridisch Loket.