Waar vind ik wetten, officiële regelingen en verdragen?

Op Overheid.nl vindt u wetgeving en regelgeving van de overheid. Zowel de landelijke als de plaatselijke, bijvoorbeeld van uw eigen gemeente. In de wetgevingskalender vindt u informatie over wetten die eraan komen en de inwerkingtreding van nieuwe wetten. Verdragen vindt u in de Verdragenbank.

Landelijke regelingen

Op Overheid.nl zijn de volgende typen wetgeving en regelgeving beschikbaar:

 • verdragen;
 • wetten;
 • Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's);
 • Koninklijke Besluiten (KB's);
 • ministeriële regelingen;
 • beleidsregels en circulaires;
 • regelingen zelfstandige bestuursorganen (ZBO's);
 • regelingen publieke organisatie voor beroep en bedrijf;
 • reglementen van de Staten-Generaal.

Officiële bekendmakingen (zoals Staatsbladen en Kamerstukken) vindt u op Overheid.nl vanaf 1995. Wetten, regelingen en verdragen vindt u vanaf 2002.

Lokale regelingen

Via het onderdeel lokale regelingen op Overheid.nl vindt u regelingen van:

 • gemeenten;
 • provincies;
 • waterschappen;
 • de BES-eilanden (de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Verdragen

In de Verdragenbank vindt u de gegevens van verdragen, zoals datum, plaats van ondertekening en betrokken partijen. Hier vindt u verdragen die vanaf 1951 zijn gepubliceerd in het Tractatenblad. Het gaat dan om verdragen die op 1 januari 2005 nog in werking waren of die daarna in werking zijn getreden.

Europese wetgeving en regelgeving

Europese wetgeving en regelgeving vindt u op de website EUR-Lex. Hier vindt u wetteksten en andere openbare documenten van de Europese Unie, vanaf 1951.

Wetgeving van voor 1995

Voor wetgeving van voor 1995 kunt u terecht bij grote (juridische) bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek of het Centraal Informatiepunt (CIP) van de Tweede Kamer.

Op de website Staten-Generaal Digitaal vindt u alle documenten van de Eerste en de Tweede Kamer uit de periode 1814-1995.