Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv).

Vanaf 4 maart 2023 hebben zogenoemde derdelanders wel een werkvergunning nodig. Het gaat om vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïnse verblijfsvergunning voor bijvoorbeeld werk of studie. Zij hebben niet de Oekraïense nationaliteit. 

Leefgeld sinds 1 februari 2023

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen

Geld omwisselen

Betaalrekening