Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv).

De tijdelijke bescherming voor derdelanders loopt nog 6 maanden door tot 4 september 2023. Het gaat om derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, die voor 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Leefgeld sinds 1 februari 2023

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen

Geld omwisselen

Betaalrekening