Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv).

Leefgeld voor eten en kleding

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen

Geld omwisselen

Betaalrekening