Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv).

Derdelanders uit Oekraine die sinds 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen, hebben nog recht op opvang en leefgeld. Deze derdelanders mogen ook werken. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloot de beëindiging van de tijdelijke bescherming te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet.

Leefgeld

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen

Geldzaken