Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Vluchtelingen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen betaald werk doen in Nederland zonder werkvergunning (officieel: tewerkstellingsvergunning of twv).

Vluchtelingen met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (derdelanders) mogen voorlopig in Nederland blijven. Ze krijgen tijdelijke bescherming tot het Europese Hof van Justitie een uitspraak doet.

Leefgeld

Kinderbijslag en kindgebonden budget

Werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen

Geldzaken