Commissiebrief inzake datalek donorregister

Reactie van minister De Jonge op het verzoek van De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de datalekĀ  in het donorregister.