Krijg ik een vergoeding als ik tijdens mijn leven een orgaan doneer?

Als u een donatie bij leven doet, kunt u een onkostenvergoeding krijgen. Dit bedrag vergoedt alleen de onkosten voor de voorbereiding op en het herstel na de operatie.

Kosten donatie bij leven

De onkosten waarvoor u een vergoeding kunt aanvragen zijn:

  • medische kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt;
  • eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
  • reiskosten en verblijfkosten voor de persoon die u bijstaat;
  • opvang van uw kinderen;
  • een eenmalige vergoeding voor diverse kleinere kosten. Bijvoorbeeld voor parkeerkosten of gebruiksartikelen voor een verblijf in het ziekenhuis;
  • standaard vergoeding van 6 weken inkomstenderving voor zzp’ers die als gevolg van de donatie niet kunnen werken.

Kosten als operatie niet door gaat

U kunt de onkostenvergoeding ook aanvragen als de operatie niet doorgaat. U krijgt dan een tegemoetkoming voor de onkosten die u maakte tijdens de voorbereiding.

Aanvragen vergoeding donatie bij leven

Het formulier om onkostenvergoeding donatie bij leven aan te vragen, vindt u op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Daar leest u alle informatie over onkosten en vergoedingen bij donatie bij leven.