Krijg ik een vergoeding als ik tijdens mijn leven een orgaan doneer?

Als u een donatie bij leven doet, kunt u een onkostenvergoeding krijgen. Dat bedrag vergoedt alleen de onkosten voor de voorbereiding op de operatie en de onkosten tijdens uw herstel na de operatie.

Kosten donatie bij leven

De onkosten waarvoor u een vergoeding kunt aanvragen zijn:

  • medische kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt;
  • eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning);
  • reiskosten en verblijfkosten voor een persoon die u bijstaat;
  • (extra) opvang van uw kinderen;
  • een eenmalige vergoeding voor diverse kleinere kosten. Bijvoorbeeld voor parkeerkosten of gebruiksartikelen voor een verblijf in het ziekenhuis;
  • vergoeding voor gederfd inkomen van 6 weken bij een nierdonatie en 13 weken bij een leverdonatie voor zzp’ers die als gevolg van de donatie niet kunnen werken.

Kosten als operatie niet doorgaat

U kunt de onkostenvergoeding ook aanvragen als de operatie niet doorgaat. U krijgt dan een tegemoetkoming voor de onkosten die u al heeft gemaakt bij de voorbereiding. De onkostenvergoeding is dan lager.

Aanvragen vergoeding donatie bij leven

Het formulier om onkostenvergoeding donatie bij leven aan te vragen, vindt u op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Daar leest u alle informatie over onkosten en vergoedingen bij donatie bij leven.