Vernieuwingen ouderenzorg

De zorgvraag van ouderen neemt toe. Ook is er gebrek aan personeel. De overheid is daarom bezig om de organisatie van de ouderenzorg in Nederland te veranderen. Hierbij staat voorop dat de zorg blijft voldoen aan de behoeften van ouderen.

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

De overheid is in de zomer van 2022 met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) begonnen. Dat verandert de manier waarop ouderen zorg en ondersteuning krijgen. Het WOZO-programma gaat uit van ouderen die zo zelfredzaam mogelijk zijn. Dat betekent dat:

  • ouderen zoveel mogelijk zelf blijven doen en regelen;
  • ouderen zo lang mogelijk zorg en ondersteuning aan huis krijgen;
  • de zorg digitaal is als dat kan.

De WOZO is bedoeld voor de lange termijn. Voor dit programma is in de periode van 2022 tot 2027 meer dan 1,5 miljard euro beschikbaar.

De overheid wil de ouderenzorg anders organiseren, omdat mensen langer leven. Daarnaast speelt de vergrijzing een rol: er komen steeds meer ouderen. Dat leidt samen tot meer zorgvraag en hogere kosten. Ook wordt het tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers groter.

Zelfredzame ouderen

De ouderen van nu zijn zelfstandiger dan vorige generaties. Dit vraagt om andere zorg en ondersteuning. De overheid wil ouderen helpen zo lang mogelijk en zo veel mogelijk zelf te blijven doen. Het WOZO-programma streeft ernaar om ouderen zo zelfredzaam mogelijk te maken.

Goede ouderenzorg aan huis

De overheid gaat ervan uit dat ouderen in de toekomst thuis wonen. Als dat niet meer kan, moet er plek in een verpleeghuis zijn. Om meer zorg buiten het verpleeghuis te leveren, moeten er meer geschikte woningen voor ouderen komen. De zorg aan huis moet goed en passend zijn. 

Digitale zorg voor ouderen

Waar mogelijk wil het WOZO-programma digitale zorgverlening en technologische innovaties gebruiken. Het uitgangspunt is om zorg digitaal te leveren als dat kan. Of het nu gaat om beeldbellen met de wijkverpleegkundige, een robot die herinnert aan medicatie of een sensor die de verpleegkundige alarmeert als iemand is gevallen. Innovatie kan de kwaliteit van zorg verhogen en zorgverleners ontlasten. 

Het doel van het WOZO-programma is om deze veranderingen de komende jaren in gang te zetten. Zo wordt deze nieuwe norm in heel Nederland werkelijkheid.