De waarde van ouder worden

Mensen in Nederland worden steeds ouder. In 2030 zijn er 2.1 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. Bijna een verdubbeling ten opzichte van de 1,3 miljoen mensen in 2019. De Rijksoverheid wil dat iedereen waardig oud kan worden.

Trends ouderenzorg

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau komen verschillende trends in de ouderenzorg naar voren:

  • Er zijn steeds meer mensen van 75 jaar en ouder.
  • Veel ouderen zullen langer gezond blijven, maar een grote groep zal ook te maken krijgen met gezondheidsproblemen.
  • Er zijn te weinig zorgprofessionals in de ouderenzorg aan het werk.
  • Vooral in de krimpregio’s zal de stijging van het aantal ouderen en het tekort aan zorgprofessionals meer problemen opleveren dan in andere regio’s.

Samenleving waarin ouderen gewaardeerd worden

De Rijksoverheid wil een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden en voelen om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen.

De volgende programma’s dragen hieraan bij:

Eenzaamheid onder ouderen tegengaan

Er zijn in Nederland steeds meer ouderen die zich eenzaam voelen. Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken. Door eenzaamheid eerder te signaleren en bespreekbaar te maken. Hiervoor werkt het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS) samen met landelijke organisaties en bedrijven in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en ondersteunt het gemeenten bij het vormen van lokale coalities. Ook worden er campagnes tegen eenzaamheid onder ouderen ingezet.

Verbeterde verpleeghuiszorg

De Rijksoverheid wil de kwaliteit van de verpleeghuiszorg de komende jaren verbeteren. Dat gebeurt met het programma Thuis in het verpleeghuis. Zo moet er meer tijd en aandacht voor de bewoner komen en meer zorgverleners per locatie. Zorgverleners krijgen minder te maken met administratie en regels. Er komen meer investeringen in de professionalisering van de zorgverleners. En er komt meer ruimte voor innovatie.

Langer thuis wonen

Een grote groep ouderen woont zelfstandig thuis. De Rijksoverheid wil dat ouderen in hun eigen omgeving zelfstandig oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van leven. Daarom is er aandacht voor zorg en ondersteuning aan huis. En voor de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Zelfstandig blijven wonen kan als de woning daarvoor geschikt is. Dat kan met aanpassingen of anders een verhuizing. In het programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS hiervoor samen met 20 landelijke, regionale en lokale partijen.

Samenwerking Rijk met organisaties

De Rijksoverheid werkt met verschillende organisaties aan een duurzame en brede maatschappelijke beweging voor de ouderen. De overheid en deze organisaties werken samen in het Pact voor de Ouderenzorg. Bijvoorbeeld ouderenorganisaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven zijn aangesloten bij het pact. Om samen te zorgen voor een maatschappij waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen.