Hulp aan ouderen om langer thuis te blijven wonen

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De overheid helpt u hierbij. Bijvoorbeeld door het mogelijk maken van goede zorg en ondersteuning thuis, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers en een aangepaste woning.

Langer thuis wonen met hulp gemeente

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen. Als u het thuis niet meer alleen redt, kunt u bij de gemeente terecht voor advies en informatie. De gemeente bespreekt dan wat u nog wel zelf kunt. En welke rol mantelzorgers (familie, vrienden of buren) kunnen spelen.

Wmo ondersteunt ouderen om zelfstandig te wonen

De gemeente kan u ook ondersteuning thuis bieden via de Wmo (officieel Wmo 2015). Die ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld:

  • dagbesteding;
  • hulp in huis;
  • aanpassingen in de woning;
  • boodschappendienst;
  • ondersteuning van de mantelzorger;
  • hulp bij zogeheten algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals eten en drinken;
  • niet-medische hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel.

Langer thuis wonen met hulp wijkverpleegkundige

Heeft u thuis als oudere verpleegkundige zorg nodig? Dan kan dat vanuit de Zorgverzekeringswet geregeld worden. Ook persoonlijke verzorging, zoals hulp bij douchen wordt vanuit het basispakket vergoed.

Een wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft en stelt samen met u een zorgplan op. Wijkverpleging valt niet onder het eigen risico.

Langer thuis wonen met Wlz-indicatie

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten. Zij krijgen deze zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) met een Wlz-indicatie.

Thuis (blijven) wonen met een Wlz-indicatie kan ook. Dit kan alleen als deze zorg verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling.

Langer thuis wonen dankzij slimme oplossingen

Er komen steeds meer slimme technologische toepassingen die de kwaliteit van leven en wonen verbeteren. Bijvoorbeeld door automatisch aan- en uitschakelen van het licht. Dit soort ICT-toepassingen heten ook wel domotica. Met domotica kunt u als oudere langer zelfstandig blijven wonen.

In diverse gemeenten staan tegenwoordig ‘slimme huizen’. Hier kunnen inwoners zien wat er allemaal mogelijk is op technologisch gebied. Bijvoorbeeld ‘De Slimste Woning’ in Eindhoven of 'Het Slimste Huis' in Alkmaar.