Hulp aan ouderen om langer thuis te blijven wonen

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De overheid helpt hierbij. Bijvoorbeeld door goede zorg en ondersteuning thuis te bieden en mantelzorgers te ondersteunen.

Langer thuis wonen met hulp gemeente

De gemeente speelt een belangrijke rol bij het langer zelfstandig wonen. Als u het thuis niet meer alleen redt, kunt u bij de gemeente terecht voor advies en informatie. De gemeente bespreekt dan met u wat u nog zelf kunt. En wat mantelzorgers (familie, vrienden of buren) kunnen doen.

Wmo helpt ouderen om zelfstandig te wonen

De gemeente biedt ouderen ook ondersteuning thuis via de Wmo (officieel Wmo 2015). Die ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld:

  • dagbesteding;
  • hulp in huis;
  • aanpassingen in de woning;
  • boodschappendienst;
  • ondersteuning van de mantelzorger;
  • hulp bij dagelijkse handelingen zoals eten en drinken;
  • niet-medische hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel.

Langer thuis wonen met hulp wijkverpleegkundige

Heeft u thuis verpleegkundige zorg nodig? Dan wordt dat vanuit de Zorgverzekeringswet geregeld. Ook persoonlijke verzorging, zoals hulp bij douchen wordt vanuit het basispakket vergoed.

Een wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Samen met de wijkverpleegkundige stelt u een zorgplan op. Wijkverpleging valt niet onder het eigen risico.

Langer thuis wonen met Wlz-indicatie

Langdurige intensieve zorg wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarvoor wordt eerst gekeken welke zorg nodig is. Dat wordt vastgelegd in een Wlz-indicatie. Als het mogelijk is, kunt u met een Wlz-indicatie thuis blijven wonen. Indien dit beter aansluit op de zorgbehoefte hebben mensen met een Wlz-indicatie ook recht op verblijf in een zorginstelling.

Langer thuis wonen dankzij slimme oplossingen

Er komen steeds meer slimme technologische toepassingen die de kwaliteit van leven en wonen verbeteren. Bijvoorbeeld door het automatisch aan- en uitschakelen van het licht. Dit soort toepassingen heten ook wel domotica. Met domotica kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

In verschillende gemeenten staan tegenwoordig ‘slimme huizen’. Hier kunnen inwoners zien wat er allemaal mogelijk is op technologisch gebied. Bijvoorbeeld ‘De Slimste Woning’ in Eindhoven of 'Het Slimste Huis' in Alkmaar.

Persoonlijk overzicht maken als er zorg nodig is

Als u of iemand in uw omgeving zorg nodig heeft, moet u veel regelen. Wilt u weten wat u moet doen? En waar u mogelijk recht op heeft? 
Vul dan een paar vragen in en krijg een persoonlijk overzicht over zorg regelen. U kunt een overzicht maken voor uw partner, uw ouder of voor uzelf.