Verzamelbrief Personen en Familierecht

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over enkele ontwikkelingen binnen het personenrecht en familierecht. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Verzamelbrief Personen en Familierecht (PDF | 13 pagina's | 239 kB)

De brief gaat over de volgende onderwerpen:

  • contactverlies tussen ouder en kind;
  • landenanalyse interlandelijke adoptie;
  • internationale kinderontvoering;
  • rapport eenvoudige adoptie;
  • nazorg bij afstand van een kind ter adoptie en bevallen onder geheimhouding;
  • gezamenlijk gezag door erkenning;
  • afleidingsregels voor gezag en de pilot gezagsmodule;
  • stopzetten incassering ouderbijdragen van vóór 2015,