Wat is het verschil tussen biologisch en juridisch ouderschap?

De vader en moeder van wie het DNA in het kind zit,  worden de biologische ouders genoemd. Juridische ouders zijn wettelijk familie van het kind. Maar zij hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind. Zoals bijvoorbeeld bij adoptie.

Juridische moeder

De wettelijke of juridische moeder is:

  • De vrouw uit wie het kind is geboren. Dat geldt ook als het kind verwekt is met een donoreicel.
  • De vrouw die het kind heeft geadopteerd.
  • De duomoeder die automatisch ouder is geworden of het kind heeft erkend. Of de duomoeder waarvan de rechter het ouderschap vaststelt.

Juridische vader

De wettelijke of juridische vader is:

  • De echtgenoot of geregistreerde partner van de moeder op het moment dat het kind wordt geboren.
  • De man die het kind erkent of adopteert.
  • De man van wie de rechter het vaderschap vaststelt.

Heeft u een geregistreerd partnerschap, dan geldt wat hierboven staat ook. Een geregistreerd partnerschap wordt net als een huwelijk officieel bij de burgerlijke stand gesloten. Het is dus niet hetzelfde als het hebben van een samenlevingscontract of op hetzelfde adres ingeschreven staan.

Wettelijke ouder heeft niet altijd gezag

Een juridische ouder heeft niet altijd automatisch het gezag over een kind. Omgekeerd is een persoon die het gezag heeft over het kind niet altijd de juridische ouder. Heeft u gezag over een kind? Dan heeft u de plicht en het recht hem of haar op te voeden en te verzorgen.

Burgerlijk Wetboek gaat uit van wettelijke ouder

In het Burgerlijk Wetboek (BW) staat het wettelijke ouderschap centraal. Als in het wetboek 'ouder' staat, dan gaat het dus over de juridische ouder.