Wat zijn mijn rechten en plichten als voogd?

Als een kind niet onder gezag van 1 of 2 ouders staat, dan komt het onder voogdij. Bijvoorbeeld bij overlijden van de ouders. De voogd neemt dan het gezag over het kind op zich. De voogd is verplicht ervoor te zorgen dat het kind wordt verzorgd en opgevoed. Dat hoeft de voogd niet zelf te doen: het kan ook door iemand anders gebeuren. Bijvoorbeeld in een tehuis. 

1 voogd

Verzorgen en opvoeden

Heeft u alleen de voogdij? Dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U bent niet verplicht dit zelf te doen. Het kind kan bijvoorbeeld ook in een tehuis of pleeggezin verblijven. U heeft niet de plicht het kind te onderhouden.

Officiële handelingen

U mag als voogd officiële handelingen uitvoeren namens het kind. In plaats van de ouder(s) beheert u ook het vermogen van het kind.

Toestemming vragen aan rechter

De kantonrechter houdt toezicht op de manier waarop u het vermogen beheert. Voor sommige handelingen moet u vooraf toestemming vragen aan de kantonrechter. Het vermogen van het kind mag u gebruiken om diens verzorging en opvoeding te betalen. Daarvoor heeft u wel toestemming van de kantonrechter nodig.

2 voogden

Zelf verzorgen en opvoeden

Heeft u gezamenlijk de voogdij over een kind? Dan moet u het kind zelf verzorgen en opvoeden.

Kosten betalen

Ook  moet u samen de kosten betalen voor  de verzorging en opvoeding van het kind. Tenzij u voor de gezamenlijke voogdij een pleegcontract heeft gesloten met een instelling voor pleegzorg.

Officiële handelingen uitvoeren

 U mag allebei officiële handelingen uitvoeren namens het kind, zoals het zetten van een handtekening. Ook beheert  u samen het vermogen van het kind. 

Achternaam kind veranderen

U mag als gezamenlijke voogden de rechter vragen de achternaam van het kind te wijzigen. Het kind krijgt dan de achternaam van 1 van u, als de rechter dat in zijn belang acht. Een kind van 12 jaar of ouder moet met de wijziging van de achternaam instemmen. U moet dat gelijk aangeven zodra u samen voogdij aanvraagt.  Bij de beslissing over dit verzoek staat het belang van het kind voorop.