Hoe bereken ik mijn ouderschapsverlof bij een min-maxcontract of nul-urencontract?

Uw ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u volgens uw arbeidscontract werkt. Het gaat om het aantal uren dat in uw contract staat. Mogelijk werkt u meer uren of staan er geen uren in uw contract. Dan kunt u met uw werkgever berekenen hoeveel uren u gemiddeld per week heeft gewerkt. Dit gaat over een periode van 3 maanden of langer.

Ouderschapsverlof en min-maxcontract

Ook met een min-maxcontract heeft u recht op ouderschapsverlof. U heeft recht op verlof van 26 keer uw aantal werkuren (arbeidsduur) per week. Als arbeidsduur gelden in ieder geval uw garantie-uren. Garantie-uren zijn het minimum aantal uren dat u volgens uw contract per week werkt.

U werkt meer dan uw garantie-uren

Werkt u structureel meer dan de garantie-uren in uw min-maxcontract? Bereken dan uw ouderschapsverlof  op basis van  het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de afgelopen 3 maanden. Geeft die periode geen goed beeld? Bijvoorbeeld omdat er zich net een piek of een dal in de werkzaamheden voordeed? In dat geval kunt u de berekening op een langere periode baseren, bijvoorbeeld een jaar.

Ouderschapsverlof en nulurencontract

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt volgens uw arbeidscontract. Maar in een nulurencontract  staat niet hoeveel uren u werkt. Voor de berekening van het verlof moet u weten hoeveel uren u per week werkt.

Ga bij de berekening van uw ouderschapsverlof bij een nulurencontract uit van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week  in de afgelopen 3 maanden. Geeft die periode geen goed beeld? Bijvoorbeeld omdat er zich net een piek of een dal in de werkzaamheden voordeed? Gebruik voor uw  berekening dan een langere periode, bijvoorbeeld een jaar.

Probleem met werkgever over berekening gewerkte uren

Werkt uw werkgever niet mee aan de berekening van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week? Dan moet hij of zij bewijzen dat de berekening van uw gemiddelde gewerkte uren niet klopt. Of dat u in die periode tijdelijk – en dus niet structureel – meer heeft gewerkt.  
Lees wat u kunt doen bij een meningsverschil met uw werkgever. Als u er samen niet uitkomt, beslist de rechter.