Wat kan ik doen als ik een meningsverschil met mijn werkgever heb?

Een meningsverschil kunt u het beste eerst zelf proberen op te lossen met uw werkgever. Als dit niet lukt kunt u een aantal andere stappen nemen.

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Het arbeidsrecht gaat er vanuit dat u een goede werknemer bent en dat uw werkgever goed werkgeverschap vertoont. Wat dit precies inhoudt, staat niet in het Burgerlijk Wetboek (BW) omschreven. Maar het betekent bijvoorbeeld dat uw werkgever u een keer mag vragen over te werken als dat nodig is.

Stappenplan: meningsverschil met werkgever

Het kan voorkomen dat u een meningsverschil heeft met uw werkgever. Bijvoorbeeld over de hoogte van uw salaris of over uw contract. In het beste geval
kunt u dit direct zelf oplossen met uw werkgever. Maar dit lukt niet altijd of misschien heeft u tips nodig. Bekijk het stappenplan voor het oplossen van een meningsverschil met uw werkgever.

Vertrouwenspersoon, ondernemingsraad (OR) of medezeggenschapsraad (MR)

Komt u er met uw werkgever niet uit? Dan kunt u de hulp inschakelen van een vertrouwenspersoon, de OR of de MR.

Vakbond

Bent u lid van een vakbond? Dan kunt u ook de vakbond vragen te bemiddelen tussen u en uw werkgever. U kunt mogelijk ook via uw vakbond gebruik maken van rechtsbijstand.

Juridisch Loket en rechter

Als u er zelf met uw werkgever niet uitkomt, kunt u advies inwinnen bij het Juridisch Loket. In het uiterste geval moet een rechter uitspraak doen over uw meningsverschil.