Mag mijn werkgever mijn functie en uren aanpassen als ik ouderschapsverlof opneem?

U houdt tijdens en na uw ouderschapsverlof recht op uw eigen functie. Wel kunt u in goed overleg met uw werkgever uw functie tijdelijk aanpassen. Na afloop van het verlof houdt u ook recht op het aantal werkuren dat in uw arbeidscontract staat.

Ouderschapsverlof: functie en werkuren in arbeidsovereenkomst ongewijzigd

Als u met ouderschapsverlof gaat, verandert dat niets aan uw arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat u tijdens uw verlof recht houdt op uw eigen functie.

Ook wanneer uw ouderschapsverlof is afgelopen, houdt u recht op uw eigen functie. U houdt na uw verlof ook recht op het aantal uren dat in uw contract staat.

Aangepaste functie: alleen in goed overleg met uw werkgever

U kunt met uw werkgever in goed overleg afspreken dat u tijdens uw ouderschapsverlof een andere functie krijgt. Na afloop van het verlof werkt u weer in de functie die u had voordat u met verlof ging. Het gaat om de functie die in uw arbeidscontract staat.

Werkgever wil andere uren ouderschapsverlof

U mag zelf bepalen hoe u uw ouderschapsverlof opneemt. Bijvoorbeeld door een jaar de helft minder te werken of door een half jaar vrij te nemen. Maar uw werkgever kan u vragen om uw ouderschapsverlof op een andere manier in te delen. Dit mag alleen als het bedrijf anders ernstig in de problemen komt. Uw werkgever kan u een andere verdeling van het ouderschapsverlof voorstellen tot 4 weken voor de ingangsdatum.

Komt u met uw werkgever niet tot een oplossing over de indeling van uw ouderschapsverlof? Lees hier wat u kunt doen bij een meningsverschil met uw werkgever. In het uiterste geval kunt u de zaak voorleggen aan de rechter.