Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is verlof dat u kunt opnemen voor de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar. Zodat u tijdelijk meer tijd kunt besteden aan uw kind(eren). U heeft recht op ouderschapsverlof voor 26 keer het aantal uren dat u per week werkt.

Regels ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken voor u aan het verlof voor een ander kind begint.
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
  • U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. 
  • U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind. 
  • U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.

Ouderschapsverlof bij geboorte kind

Na de bevalling van uw partner heeft u recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Uw werkgever mag u dit verlof en de manier waarop u dit wil opnemen niet weigeren. Deze 3 dagen verlof komen bij de 2 dagen kraamverlof waarop u recht kunt hebben.

Deze 3 dagen ouderschapsverlof kunt u direct na het kraamverlof opnemen. U kunt het verlof ook later opnemen. Dit doet u binnen 4 weken nadat de baby thuis is geboren. Of binnen 4 weken nadat de baby is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Als u het verlof opneemt, gaat het af van uw tegoed aan ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof en vakantiedagen

Het wettelijk ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover wordt dan ook geen vakantie opgebouwd. Soms hebben werkgevers en werknemers (deels) doorbetaald ouderschapsverlof afgesproken. Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald (hoeveel maakt niet uit) vindt wel vakantieopbouw plaats. Voor overheidspersoneel kan iets anders gelden. 

Blijft u gedeeltelijk werken? Dan bouwt u over de uren die u werkt wel vakantiedagen op.

Uw werkgever mag ouderschapsverlof niet aftrekken van uw vakantiedagen.

Ouderschapsverlof op feestdagen

Valt uw ouderschapsverlof samen met een feestdag? Dan wordt die dag gewoon als ouderschapsverlof aangemerkt. U heeft op die dag geen recht op een vergoeding. In overleg met uw werkgever kunt u hierover wel afspraken maken.

Ouderschapsverlof en werkloosheid

Als u werkloos raakt, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van uw werkloosheid.

Ouderschapsverlof tijdens re-integratieproces

Het is wettelijk mogelijk ouderschapsverlof op te nemen als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Maar het verlof kan problemen geven bij uw re-integratie. U moet er samen met uw werkgever voor zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan het werk kan. U bent verplicht hieraan mee te werken. De bedrijfsarts of arbodienst kan in eerste instantie adviseren of het verlof de re-integratie in de weg staat.