Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Er zijn meerdere regels die bepalen of u recht heeft op ouderschapsverlof. Als u recht heeft, dan krijgt u maximaal 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. 

Regels ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken.
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
  • U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. 
  • U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind. 
  • U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.

Ouderschapsverlof en zwaarwegend dienstbelang

De werkgever kan u vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren. Het veranderde rooster geldt voor het hele ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof op feestdagen

Valt uw ouderschapsverlof samen met een feestdag? Dan geldt die dag gewoon als ouderschapsverlof. U heeft op die dag geen recht op een vergoeding. In overleg met uw werkgever kunt u hierover wel afspraken maken.

Ouderschapsverlof en werkloosheid

Als u werkloos raakt, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van uw werkloosheid.

Ouderschapsverlof tijdens re-integratieproces

Het is wettelijk mogelijk ouderschapsverlof op te nemen als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Maar het verlof kan problemen geven bij uw re-integratie. U moet er samen met uw werkgever voor zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan het werk kan. U bent verplicht hieraan mee te werken. De bedrijfsarts of arbodienst kan in eerste instantie adviseren of het verlof de re-integratie in de weg staat.

Geen ouderschapsverlof bij crisisopvang

U kunt geen ouderschapsverlof opnemen voor kinderen die tijdelijk bij u wonen in crisisopvang.