Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Er zijn meerdere regels die bepalen of u recht heeft op ouderschapsverlof. Als u recht heeft, dan krijgt u maximaal 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. 

Regels ouderschapsverlof

Voor ouderschapsverlof gelden de volgende regels:

  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken.
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.
  • U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. 
  • U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind. 
  • U kunt ook ouderschapsverlof opnemen voor uw pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. Uw kind moet dan wel bij u wonen volgens de basisregistratie personen.

Ouderschapsverlof en zwaarwegend dienstbelang

De werkgever kan u vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vragen om het verlof anders in te roosteren. Deze regel geldt vanaf 1 januari 2019. Het veranderde rooster geldt voor het hele ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof op feestdagen

Valt uw ouderschapsverlof samen met een feestdag? Dan geldt die dag gewoon als ouderschapsverlof. U heeft op die dag geen recht op een vergoeding. In overleg met uw werkgever kunt u hierover wel afspraken maken.

Ouderschapsverlof en werkloosheid

Als u werkloos raakt, stopt het ouderschapsverlof op de 1e dag van uw werkloosheid.

Ouderschapsverlof tijdens re-integratieproces

Het is wettelijk mogelijk ouderschapsverlof op te nemen als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Maar het verlof kan problemen geven bij uw re-integratie. U moet er samen met uw werkgever voor zorgen dat u weer zo snel mogelijk aan het werk kan. U bent verplicht hieraan mee te werken. De bedrijfsarts of arbodienst kan in eerste instantie adviseren of het verlof de re-integratie in de weg staat.