Kan ik ouderschapsverlof meenemen naar mijn nieuwe werkgever?

Heeft u een nieuwe baan en nog ouderschapsverlof over? Dan kunt u dit verlof opnemen bij uw nieuwe werkgever.

Uw (nieuwe) werkgever kan u vragen of u al ouderschapsverlof heeft opgenomen bij een vorige werkgever. Daarom vraagt u uw vorige werkgever om een verklaring waaruit blijkt op hoeveel ouderschapsverlof u nog recht heeft. Werkgevers zijn verplicht deze verklaring op verzoek uit te reiken.

Het kan voorkomen dat u bij de vorige werkgever geen gegevens meer kunt opvragen over het opgenomen ouderschapsverlof, omdat de werkgever bijvoorbeeld failliet is gegaan. Dan zou uw nieuwe werkgever af kunnen gaan op uw mededelingen. Dit gaat op basis van vertrouwen. Deze gegevens zijn niet bekend bij de overheid.

Eerder ouderschapsverlof bij buitenlandse werkgever

Heeft u eerder gebruik gemaakt van een buitenlandse ouderschapsverlofregeling bij een buitenlandse werkgever? En wilt u bij een nieuwe Nederlandse werkgever ook ouderschapsverlof opnemen? Uw opgenomen verlof bij een buitenlandse werkgever heeft geen invloed op uw ouderschapsverlof bij een Nederlandse werkgever. Het buitenlandse verlof wordt dus niet in mindering gebracht op het Nederlandse verlof.