Hoe kan ik mijn ouderschapsverlof berekenen?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof. U gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Meer of minder werken: ouderschapsverlof opnieuw berekenen

Gaat u meer of minder uren werken en heeft u nog ouderschapsverlof over? Dan is een nieuwe berekening nodig van het aantal uren verlof waar u nog recht op heeft. Want het verlof hangt af van het aantal uren dat u per week werkt.

Voorbeeld: minder werken en ouderschapsverlof 

U gaat minder werken, van 32 uur naar 28 uur.

Stap 1 Bereken het totaal aantal uren ouderschapsverlof. Gebruik hiervoor het aantal uren dat u eerst werkte. En vermenigvuldig dit met 26. Dit is het totaal aantal uren dat u recht heeft op ouderschapsverlof.   In dit voorbeeld werkte u 32 uur per week. Het totaal aantal uren ouderschapsverlof is dan: 32 x 26= 832 uur.
Stap 2 Bepaal hoeveel uren ouderschapsverlof u reeds verbruikt heeft. In dit voorbeeld heeft u precies 6 weken ouderschapsverlof gehad. 6 x 32 = 192 uur. 
Stap 3 Bepaal hoeveel uren ouderschapsverlof u nog over heeft. Trek hiervoor de reeds verbruikte uren af van het totaal aantal uren. 832 – 192 = 640 uur resterend
Stap 4 Deel het resterende aantal uren door het aantal uren dat u eerst per week werkte. 640 : 32 = 20
U heeft nog recht op 20 weken ouderschapsverlof van 28 uur per week.

Voorbeeld: meer werken en ouderschapsverlof

U gaat meer werken, van 24 uur naar 32 uur.

Stap 1 Bereken het totaal aantal uren ouderschapsverlof. Gebruik hiervoor het aantal uren dat u eerst werkte. En vermenigvuldig dit met 26. Dit is het totaal aantal uren dat u recht heeft op ouderschapsverlof.   In dit voorbeeld werkte u 24 uur per week. Het totaal aantal uren ouderschapsverlof is dan: 24 x 26= 624 uur.
Stap 2 Bepaal hoeveel uren ouderschapsverlof u reeds verbruikt heeft. In dit voorbeeld heeft u precies 6 weken ouderschapsverlof gehad. 6 x 24 = 144 uur. 
Stap 3 Bepaal hoeveel uren ouderschapsverlof u nog over heeft. Trek hiervoor de reeds verbruikte uren af van het totaal aantal uren. 624 – 144 = 480 uur resterend
Stap 4 Deel het resterende aantal uren door het aantal uren dat u eerst per week werkte. 480 : 24 = 20
U heeft nog recht op 20 weken ouderschapsverlof van 32 uur per week.

Ouderschapsverlof berekenen bij verschillende werkgevers

Werkt u bij verschillende werkgevers? Dan heeft u bij elke werkgever recht op ouderschapsverlof. Dat verlof hoeft u niet gelijktijdig op te nemen.

Werkt u bijvoorbeeld bij de ene werkgever 5 uur en bij de andere werkgever 20 uur? Dan heeft  u bij de ene werkgever 26 x 5 uur recht op verlof en bij de andere werkgever 26 x 20 uur recht op verlof.