Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren

Deze publicatie beschrijft de manier waarop rijksambtenaren online communicatie gebruiken in hun werk. Inzicht in de sentimenten en standpunten van publiek en deskundigen is nodig om beleid te maken dat wordt geaccepteerd. Ook kan een ambtenaar het internet gebruiken om publiek en deskundigen te betrekken bij beleidsontwikkeling.