Handreiking online communicatie rijksambtenaren

Op 6 maart 2019 heeft het SGO de ‘Handreiking online communicatie rijksambtenaren’ vastgesteld. Deze handreiking vervangt de ‘Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren’ uit 2010. De handreiking moet rijksambtenaren steunen als zij online actief zijn, met als uitgangspunt dat zij goede ambassadeurs zijn voor de Rijksoverheid.

Handreiking online communicatie rijksambtenaren (PDF | 2 pagina's | 464 kB)