Uitgangspunten overheidscommunicatie

De overheidscommunicatie kent een aantal principiële uitgangspunten. Deze zijn tot stand gekomen door de inbreng van diverse staatscommissies en de daarop volgende interne discussie in de Voorlichtingsraad.