Tolkvoorziening in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

U kunt voor een aantal uur per jaar gratis een gebarentaaltolk of een schrijftolk inzetten. Dat kan voor uw werk, voor school en voor privézaken. De video (in gebarentaal) geeft daarvan verschillende voorbeelden. Ook ziet u hoe u een tolkvoorziening aanvraagt en een tolk vindt.

Wat is de tolkvoorziening?

De tolkvoorziening is een regeling voor doven en slechthorenden. U kunt voor een aantal uur per jaar gratis gebruik maken van een gebarentaaltolk of een schrijftolk.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

  • Op het werk heeft u voor 15% van de werktijd recht op een tolk.
  • Op school of bij uw opleiding heeft u voor de volledige lestijd recht op een tolk.
  • Privé heeft u recht op 30 uur ondersteuning van een tolk per jaar.

U kunt de uren niet inzetten voor een volgend kalenderjaar. U mag de uren voor uw privéleven niet inzetten voor onderwijs of werk en andersom.

In welke situaties kan ik een tolk inzetten?

Een tolk voor werk of opleiding kan bijvoorbeeld helpen bij:

  • belangrijke gesprekken zoals een sollicitatiegesprek;
  • een bedrijfsuitje.

In uw privéleven kunt u onder andere een tolk inzetten bij:

  • een familiefeest;
  • sporten;
  • een medisch onderzoek;
  • een begrafenis;

Een tolk heeft altijd zwijgplicht en mag zich niet bemoeien met de inhoud van een gesprek.

Hoe vraag ik tolkvoorziening aan?

U moet eerst een verklaring aanvragen bij een KNO-arts of bij uw huisarts. Hiermee kunt u tolkuren aanvragen. Tolkuren voor werk of opleiding vraagt u aan bij het UWV. Tolkuren voor privésituaties vraagt u aan bij Tolkcontact.

Hoe regel ik een tolk?

Met de tolkuren kunt u zelf een tolk regelen. Alle gediplomeerde gebarentaaltolken en schrijftolken in Nederland staan in het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS). U kunt de tolk zelf benaderen. Wilt u liever hulp? Dat kan via een bemiddelingsbureau voor tolken gebarentaal en schrijftolken. Bijvoorbeeld Tolknet*)  en Tolkcontact.

Dit was informatie van de Rijksoverheid. Meer informatie vindt u op: www.rijksoverheid.nl/gebarentaal

*) Tolknet is sinds 1 juli 2019 niet meer actief. De taken zijn overgenomen door UWV en Tolkcontact.