Arbeidsbeperking in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Kunt u veel banen niet krijgen omdat u doof bent? Deze video in gebarentaal legt uit welke hulp u kunt krijgen om werk te vinden. Uw gemeente beidt hiervoor verschillende soorten hulp, ook aan uw (toekomstige) werkgever. Bijvoorbeeld aanpassingen van de werkplek of extra begeleiding. Alle mogelijkheden ziet u in de video.

Hoe kan ik met mijn arbeidsbeperking bij een werkgever aan de slag?

Kunt u veel banen niet krijgen omdat u doof bent? Dan heeft u een arbeidsbeperking. De gemeente helpt u om een baan te vinden als u bijstand of een ANW uitkering ontvangt. Of als u helemaal geen uitkering heeft. Samen kijkt u naar wat voor werk u kunt doen. En welke ondersteuning u nodig heeft. Welke hulp u krijgt kan per gemeente verschillen.

Verschillende soorten hulp voor werknemer en werkgever

De gemeente biedt verschillende soorten hulp. Niet alleen voor u, maar ook voor de werkgever. Voor een werkgever kan zo de drempel lager zijn om een arbeidsgehandicapte aan te nemen. Denk bijvoorbeeld aan:

Aanpassing van uw werkplek

Moet uw werkplek worden aangepast? Dan kan uw werkgever hier van de gemeente een vergoeding voor krijgen. Bijvoorbeeld voor communicatieapparatuur voor doven en slechthorenden. Of voor een aangepaste bureaustoel of een braille-regel.

Jobcoaching

Een jobcoach helpt u bij het inwerken. Hij begeleidt u ook op de werkvloer. Krijgt u een uitkering van het UWV, dan geven zij alle informatie over een jobcoach. In andere gevallen kunt u contact opnemen met uw gemeente. 

Loonkostensubsidie

Bent u door uw arbeidsbeperking minder productief dan mensen zonder beperking? Dan kan uw werkgever ter compensatie loonkostensubsidie van de gemeente krijgen. 

Beschut werk

Bent u doof en heeft u daarnaast een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking? Dan kan het zijn dat u ernstig gehinderd wordt om uw werk op een normale werkplek uit te voeren. U kunt dan alleen in een ‘beschutte’ omgeving werken. Het UWV geeft hierover advies aan de gemeente.

Begeleiding door het UWV naar een baan

Als u een Wajong uitkering heeft, dan helpt het UWV u om een baan te vinden. Zo kunt een proefplaatsing bij een bedrijf krijgen. U krijgt dan nog 2 maanden lang uw uitkering van het UWV. De werkgever hoeft dan nog geen salaris te betalen.

Dit was informatie van de Rijksoverheid. Meer informatie vindt u op: www.rijksoverheid.nl/gebarentaal