Kindgebonden budget in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Ontvangt u als ouder kinderbijslag voor uw kind? Dan heeft u mogelijk ook recht op kindgebonden budget. De video in gebarentaal legt uit wat kindgebonden budget is, hoe u kindgebonden budget aanvraagt en hoe uw kindgebonden budget weer stopt. 

Kindgebonden budget in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Aanvulling op kinderbijslag

Met het kindgebonden budget betaalt u een deel van de kosten voor uw kind tot 18 jaar. Het kindgebonden budget is een bedrag bovenop uw kinderbijslag. De ouder die de kinderbijslag ontvangt krijgt ook het kindgebonden budget.

 
Voorwaarden kindgebonden budget

U kunt kindgebonden budget krijgen als:

•    u 1 of meer kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar;
•    u kinderbijslag krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
•    u de Nederlandse nationaliteit heeft of een verblijfsvergunning heeft;
•    uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn. Het inkomen van uw mogelijke partner telt ook mee.
 

Aanvullende regels

In sommige gevallen gelden er extra regels, bijvoorbeeld als u:

•    een co-ouderschap hebt met uw ex-partner;
•    een samengesteld gezin vormt met een nieuwe partner;
•    in het buitenland woont of werkt.
 

Kindgebonden budget aanvragen

Vaak hoeft u het kindgebonden budget niet zelf aan te vragen. Ontvangt u al een toeslag van de Belastingdienst? Bijvoorbeeld zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag. Dan kent de Belastingdienst uw gegevens. U krijgt dan automatisch kindgebonden budget. De Belastingdienst stuurt u een brief.

 
Geen bericht van de Belastingdienst

Heeft u geen brief gekregen van de Belastingdienst over uw kindgebonden budget?  Dan kunt u het kindgebonden budget zelf aanvragen. Dat doet u online via Mijn toeslagen . Let op: u moet inloggen met uw DigiD. De ouder die de kinderbijslag ontvangt moet het kindgebonden budget aanvragen. 

Hoogte kindgebonden budget

De hoogte van uw kindgebonden budget hangt onder andere af van: 

•    uw inkomen en vermogen;
•    uw gezinssituatie;
•    het aantal kinderen en hun leeftijd.
Maak online een proefberekening om te zien hoeveel kindgebonden budget u krijgt. Ga hiervoor naar de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Zoek daar op “proefberekening toeslagen”.  

Kindgebonden budget stoppen

De Belastingdienst stopt uw kindgebonden budget als uw kind 18 jaar wordt. Heeft u meerdere kinderen? Dan stopt het kindgebonden budget als uw jongste kind 18 jaar wordt.
Stijgt uw inkomen of vermogen? Dat heeft invloed op uw kindgebonden budget. Maak dan een schatting van uw nieuwe inkomen of vermogen. Geef deze schatting door aan de Belastingdienst. Dat kan online via Mijn Toeslagen. 

Vragen over kindgebonden budget

Wilt u meer weten over het kindgebonden budget? Kijk dan op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Klik daar op kindgebonden budget.   U kunt de Belastingdienst ook vragen stellen. Bekijk de contactpagina van de Belastingdienst .