Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over 9e incidentele suppletoire begroting EZK (prijsplafond energie kleinverbruikers)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over 9e incidentele suppletoire begroting EZK (prijsplafond energie kleinverbruikers) (PDF | 2 pagina's | 156 kB)