Antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over 9e incidentele suppletoire begroting EZK (prijsplafond energie kleinverbruikers)

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de 9e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De PvdD-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over 9e incidentele suppletoire begroting EZK (prijsplafond energie kleinverbruikers) (PDF | 3 pagina's | 142 kB)