Beslisnota bij Kamerbrief over Decemberbrief BHOS-begroting 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Decemberbrief BHOS-begroting 2022 (PDF | 1 pagina | 391 kB)