Beslisnota bij Kamerbrief over gebruik uitzondering artikel 2.25 lid 2 Comptabiliteitswet 2016 voor het PALLAS-project

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gebruik uitzondering artikel 2.25 lid 2 Comptabiliteitswet 2016 voor het PALLAS-project (PDF | 3 pagina's | 1,3 MB)