Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen op schriftelijke vragen over bericht dat besparing beter is dan financiële compensatie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen op schriftelijke vragen over bericht dat besparing beter is dan financiële compensatie (PDF | 1 pagina | 485 kB)