Beslisnota bij antwoorden op feitelijke vragen over Incidentele Suppletoire Begroting BHOS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op feitelijke vragen over Incidentele Suppletoire Begroting BHOS (PDF | 1 pagina | 177 kB)