Beslisnota bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op onderzoek klimaatuitgaven Algemene Rekenkamer

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met Kabinetsreactie op onderzoek klimaatuitgaven Algemene Rekenkamer