Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek artikelsgewijze uitwerking aangekondigde bezuinigingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek artikelsgewijze uitwerking aangekondigde bezuinigingen Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking