Beslisnota bij Kamerbrief over 2e suppletoire begroting 2023 ministerie VWS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over 2e suppletoire begroting 2023 ministerie VWS