Schriftelijke beantwoording vragen begrotingsbehandeling OCW 2023

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden vragen uit de openbare behandeling in de 1e termijn van hoofdstuk VIII (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) van de Rijksbegroting 2023. De Tweede Kamerfracties van Omzigt, Volt, Bij1, DENK, SGP, JA21, FvD, PvdD, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, D66, SP, CDA, VVD en PVV hadden de vragen gesteld.

Schriftelijke antwoorden vragen begrotingsbehandeling OCW 2023 (PDF | 71 pagina's | 677 kB)