Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022

Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de beleidsmatige mutaties die na de Najaarsnota 2022 en de bijbehorende 2e suppletoire wet zijn opgetreden op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022 (PDF | 2 pagina's | 79 kB)