Kamerbrief over opzet periodieke rapportage artikel 17 Luchtvaart Hoofdstuk XII IenW

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de opzet van de periodieke rapportage van begrotingsartikel 17 Luchtvaart Hoofdstuk XII van de rijksbegroting Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om de periode 2016-2022.

Kamerbrief over opzet periodieke rapportage artikel 17 Luchtvaart Hoofdstuk XII IenW (PDF | 8 pagina's | 348 kB)

Hij gaat daarbij in op:

  • de doelstelling van het beleid;
  • de scope van de beleidsdoorlichting;
  • de aanpak en methodiek van de beleidsdoorlichting;
  • de borging van kwaliteit en onafhankelijkheid;
  • de planning.