Kamerbrief met beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2023 met CW 3.1 kaders

Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeren de Kamer over de beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota met significante financiële gevolgen (€ 20 miljoen of meer in enig jaar).

Kamerbrief met beleidsvoorstellen uit de Voorjaarsnota eerste suppletoire begroting 2023 met CW 3.1 kaders