Kamerbrief toezegging mutaties op begrotingsartikel 5.4 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de verschillende wijzigingen op begrotingsartikel 5.4 (het bufferartikel) voor het opstellen van de begroting 2023.

Kamerbrief toezegging mutaties op begrotingsartikel 5.4 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking