Kamerbrief over appreciatie amendementen Beckerman op 1e suppletoire begroting 2023 BZK

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de appreciatie van de zes ingediende amendementen door het lid Beckerman (SP) op de 1e suppletoire begroting 2023 (Kamerstuk 36 350 VII nr. 1 en 2) van BZK.

Kamerbrief over appreciatie amendementen Beckerman op 1e suppletoire begroting 2023 BZK