Kamerbrief over Pallas-project

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Eerste Kamer een reactie op het verzoek van de leden van de fractie PvdD over het voornemen tot oprichting van de privaatrechtelijke rechtspersoon 'NewCo'. En de op 2 oktober 2023 aangeboden conceptstatuten van de nog op te richten deelneming.

Kamerbrief over Pallas-project