Kamerbrief over aanvullende appreciatie motie over langjarige financiële verplichtingen (36410-XVII-19)

Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt de Tweede Kamer zijn aanvullende appreciatie van de motie van het lid Ram c.s. bij het aangaan van nieuwe langjarige financiële verplichtingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking..

Kamerbrief over aanvullende appreciatie motie over langjarige financiële verplichtingen (36410-XVII-19)