Kamerbrief met kabinetsreactie op advies Onderwijsraad over onderwijs als investering

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageren op het advies 'Onderwijs als investering' van de Onderwijsraad. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had om een reactie verzocht.

Kamerbrief met kabinetsreactie op advies Onderwijsraad over onderwijs als investering