Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19)

Minister Slob en minister Van Engelshoven reageren op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de 2e incidentele suppletoire begroting voor compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19.