Onderzoek financieringsconstructies kernenergie

Het kabinet wil 2 nieuwe kerncentrales laten bouwen. Dit onderzoek analyseert de voor- en nadelen van mogelijke financieringsconstructies voor de bouw van deze kerncentrales, waar in het Coalitieakkoord €5 miljard voor is gereserveerd.