Besluit op Woo-verzoek over financiering PALLAS-Project

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de financiering van PALLAS. Specifiek, over de periode van 1 januari 2012 tot en met 3 mei 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over financiering PALLAS-Project