Personeelsbeleid Rijksoverheid

Bij de Rijksoverheid werken zo’n 120.000 mensen. Het Rijk stimuleert werknemers om zich te ontwikkelen en bij meerdere ministeries te werken. De Rijksoverheid wil een sociale werkgever zijn en biedt kansen aan mensen die moeilijk een baan vinden. Zoals arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen.

Organisaties van de Rijksoverheid

De overheid is een van de grootste werkgevers van Nederland. Er werken bijna 1 miljoen werknemers.

Overheidspersoneel werkt bij:

 • het Rijk (bijvoorbeeld ministeries, Belastingdienst, inspecties, Rijkswaterstaat);
 • defensie;
 • politie;
 • rechterlijke macht;
 • provincies;
 • gemeenten;
 • waterschappen;
 • onderwijs (van basisschool tot universiteit);
 • onderzoeksinstellingen;
 • universitair medische centra.

De Rijksoverheid bestaat uit:

 • alle ministeries;
 • uitvoerende diensten, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat;
 • inspecties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting;
 • zelfstandige bestuursorganen zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Kleinere Rijksoverheid

Vanwege de economische crisis en de vergrijzing bezuinigt het kabinet fors om de overheidsuitgaven te beperken. Ook daalt over een aantal jaar de beroepsbevolking. Dat kan tot krapte op de arbeidsmarkt leiden. Het kabinet werkt daarom aan een efficiëntere overheid. Het kabinet wil onder andere: 

 • minder ambtenaren bij Rijksoverheid, provincies en gemeenten;
 • 1 personeelsadministratie en salarisadministratie voor alle ministeries;
 • minder datacenters voor digitale overheidsinformatie (van 64 datacentra naar 4 tot 5);

De voorstellen voor een kleinere overheid staan in het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

Om gedwongen ontslagen bij het Rijk te voorkomen, worden meer ambtenaren ‘van werk naar werk’ begeleid.  Bijzondere aandacht krijgen gehandicapten, jongeren, vrouwen en medewerkers in lage loonschalen.

Nieuw personeel werven

Het Rijk schrapt banen, maar is tegelijkertijd op zoek naar goed personeel. Er is vooral een tekort aan hoogopgeleide ICT'ers, juristen en financieel specialisten. Het Rijk concurreert om deze krachten met het bedrijfsleven. De campagne ‘Werken bij het Rijk. Als je verder denkt’ moet hoogopgeleiden werven voor de Rijksoverheid. Een belangrijk onderdeel van de arbeidsmarktcampagne is de vacaturesite werkenvoornederland.

Kansen voor mensen met een arbeidsbeperking

Het Rijk wil een inclusief werkgever zijn. Dat betekent dat het personeel van het Rijk een afspiegeling moet zijn van de maatschappij/samenleving. Het Rijk biedt daarom ook werk aan mensen met een arbeidsbeperking die soms moelijker een baan vinden. Dit is nu een speerpunt vanwege het sociaal Akkoord uit 2013. Het gaat hierbij om mensen die zijn toegelaten tot het zogenaamde Doelgroepregister van het UWV. Dat neemt niet weg dat er voor anderen met een arbeidsbeperking ook plaats is.

Verbeterde arbeidspositie lage loonschalen

Het Rijk wil ook dat meer mensen in lage loonschalen een vaste baan krijgen. Daarom schept de Rijksoverheid ruim 3000 arbeidsplaatsen binnen het Rijk voor mensen in lagere loonschalen. Grotendeels in de schoonmaak en beveiliging. Maar ook bij de postdiensten en koeriersdiensten. Vast werk dus in plaats van inhuur van (tijdelijk) personeel via externe bedrijven. Daarnaast werkt het Rijk samen met leveranciers om de arbeidsomstandigheden te blijven verbeteren.

Loopbaan binnen het Rijk

De Rijksoverheid stimuleert ambtenaren om zich te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld met een loopbaancoach. Of door ervaring op te doen bij andere ministeries en in het buitenland.

Managers bij het Rijk

Alle hoge managers bij het Rijk vanaf schaal 16 maken deel uit van de Algemene Bestuursdienst  (ABD). Deze managers  werken tijdens hun loopbaan bij de Rijksoverheid bij verschillende ministeries. Zo leren ze verschillende onderdelen van de overheid kennen.

Jonge Rijksambtenaren

Jonge academici kunnen als trainee aan de slag bij de Rijksoverheid. Een rijkstrainee doet in 2 jaar tijd ervaring op verschillende ministeries en volgt daarnaast een opleiding.