Heb ik recht op omgang met mijn kind na een scheiding?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met hun kind. En zij hebben de plicht tot omgang met hun kind. Ook het kind houdt recht op omgang met beide ouders. Een ouder met gezag zorgt ervoor dat het kind een goede band heeft met de andere ouder.

Afspraken in ouderschapsplan zetten

Hebben u en uw ex-partner gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan maakt u samen afspraken in een zorgregeling. Daarin staat hoe u de zorgtaken en opvoedtaken verdeelt. Er zijn geen standaardafspraken. U bepaalt samen wanneer, hoe vaak en hoe lang het kind bij welke ouder is. Deze afspraken komen in afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Ook zonder gezag recht op omgang

Heeft 1 ouder geen gezag (meer)? Dan houdt deze ouder wel recht op omgang en recht op informatie over het kind. Ook het kind blijft recht houden op omgang met deze ouder. U moet daar samen afspraken over maken.

Als ex-partner afspraken niet nakomt

Komt uw ex-partner de afspraken over zorg of omgang niet na? Probeer dit dan eerst samen op te lossen. Als dat niet lukt, vraag hier dan hulp bij. Bijvoorbeeld van iemand uit uw omgeving, een mediator of uw gemeente.

In het uiterste geval, voert u een kort geding bij de rechter. U kunt de rechter vragen om een zorg- of omgangsregeling vast te stellen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Rechter kan omgang verbieden

Soms is het in het belang van een kind als het (tijdelijk) geen contact heeft met 1 van de ouders. Bijvoorbeeld als de ouder het kind mishandelt of seksueel misbruikt.

Heeft 1 ouder het ouderlijk gezag? Dan kan de rechter de ouder zonder gezag verbieden met het kind om te gaan. De ouder met gezag kan hierom vragen.

Als beide ouders gezag hebben, kan de rechter het contact tussen 1 ouder en het kind tijdelijk verbieden.