Waar mag een overledene begraven of gecremeerd worden?

Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats of gecremeerd worden in een crematorium.

Uitzonderingen voor begraven op eigen grond

In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente toestemming geven voor het begraven op eigen grond. Dan is er sprake van een bijzondere begraafplaats. Een voorbeeld is het graf Kröller-Müller op het privégedeelte van het park rond het Kröller-Müller museum op de Hoge Veluwe.

Grafrechten

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een particulier graf (ook wel familiegraf genoemd).

Bij een gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten aan de gemeente. Bij een bijzondere begraafplaats betaalt u grafrechten aan de houder van die begraafplaats, zoals een kerkgenootschap. Deze kosten verschillen per begraafplaats.