Wanneer mag ik een overledene laten begraven of cremeren?

U mag een overledene niet eerder dan 36 uur na overlijden laten begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na overlijden. Het weekend en feestdagen zijn geen werkdagen. Na de crematie moet het crematorium de as van de overledene 1 maand bewaren. Dit staat in de Wet op de lijkbezorging (Wlb). 

Periode van 36 uur voor strafrechtelijk onderzoek

Er is een aantal redenen voor de periode van 36 uur. Zo moet de politie nog strafrechtelijk onderzoek kunnen doen als er vragen zijn over de doodsoorzaak. Ook geeft dit nabestaanden de tijd om de begrafenis of crematie te regelen.

Uitzondering op de periodes voor begraven of cremeren

Van de periodes voor begraven of cremeren mag u alleen afwijken met toestemming van de officier van justitie en/of de burgemeester.

Begraven of cremeren na 6 werkdagen

Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen heeft u toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waar het stoffelijk overschot zich bevindt. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land bij de begrafenis of crematie wil zijn. 

Begraven of cremeren binnen 36 uur

Wilt u een kortere periode dan 36 uur? Dan heeft u toestemming nodig van de officier van justitie en de burgemeester van de gemeente waar de persoon overleed.

Bewaartermijn as na crematie

Na de crematie moet het crematorium de as van de overledene 1 maand bewaren. Daarna mogen de nabestaanden de asbus ophalen. Zo is er tijd voor eventueel strafrechtelijk onderzoek op de asresten. Ook hebben de nabestaanden zo tijd om na te denken over wat zij met de as van de overledene willen doen. Bijvoorbeeld bijzetting van de asbus op een speciaal daarvoor bestemde plek. Of verstrooien van de as.

Ontheffing bewaartermijn as

Nabestaanden kunnen bij de officier van justitie een verzoek indienen voor ontheffing van de bewaartermijn. Bijvoorbeeld omdat zij de asbus eerder mee willen krijgen om deze naar het buitenland te brengen.

Overledene niet resomeren of cryomeren

In Nederland mag een overledene alleen begraven of gecremeerd worden. Het is niet toegestaan een overledene te resomeren. Daarbij wordt het lichaam opgelost met speciale vloeistof.

Ook cryomeren is verboden. Hierbij wordt het lichaam bevroren. Na kleine trillingen in een organische substantie valt het lichaam uit elkaar. Na het verwijderen van lichaamsvreemde stoffen, zoals een kunstheup, wordt het overschot begraven of gecremeerd.