Maatregelen tegen overvallen

Een overval is een ernstig misdrijf waarbij door middel van (dreiging) met geweld een diefstal wordt gepleegd in bijvoorbeeld een woning of winkel. Of op maaltijd- en pakketbezorgers. De overheid neemt samen met partners zoals brancheorganisaties maatregelen om het aantal overvallen verder terug te dringen.

Aantallen overvallen

In 2018 vonden er 1142 overvallen plaats in Nederland. Bij ongeveer de helft weet de politie een verdachte op te sporen.

Onderzoek naar daders overvallen

Het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) doet meerjarig onderzoek naar de dadergroep. Bijvoorbeeld onderzoek naar daders die in herhaling vallen.

Taskforce Overvallen

In de Taskforce Overvallen werken publieke en private partijen samen om overvallen te voorkomen, op te sporen en te vervolgen. Hiervoor heeft de Taskforce een actieprogramma opgesteld.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is voorzitter. De Taskforce bestaat verder uit:

 • Politie; 
 • Openbaar Ministerie; 
 • Koninklijke Horeca Nederland; 
 • Detailhandel Nederland; 
 • Nederlandse Vereniging van Banken; 
 • Transport- en Logistiek Nederland.

Maatregelen tegen een overval voor ondernemers

Om het risico op een overval te verkleinen kunt u de volgende maatregelen treffen:

 • Investeer in het opleiden en trainen van uw personeel zodat zij waakzaam zijn bij een overval. En zij minder kans lopen op eventueel letsel. Dit kan door een fysieke training of een e-learning module. Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid leest u meer over bedrijfsovervallen
 • Neem maatregelen om uw bedrijf zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor een dader. Installeer bijvoorbeeld kwalitatief goede camera’s. Of zorg ervoor dat er zo min mogelijk geld aanwezig is.

Maatregelen tegen een overval voor burgers

Om het risico op een overval te verkleinen kunt u de volgende maatregelen treffen:

 • Beveilig uw woning met goedgekeurde sloten met het SKG®-logo met sterren. Op de campagnewebsite ‘Maak het ze niet te makkelijk’ vindt u informatie over goede sloten
 • Let op voor wie u de deur opent als er is aangebeld. Hiervoor kunt u een deurspion installeren. Er zijn er ook digitale deurbellen met camera op de markt om uw voordeur in de gaten te houden.

Slachtoffer van een overval

 • Doe altijd aangifte van een overval. Kijk op de website van de politie voor meer informatie over aangifte doen
 • Heeft u daarnaast behoefte aan emotionele hulp, een schadevergoeding of begeleiding bij het strafproces? Kijk dan op de website van Slachtofferhulp Nederland voor de mogelijkheden