Maatregelen tegen straatroof

De Rijksoverheid doet er alles aan om het aantal straatroven terug te dringen. De overheid voert campagnes en zet in op preventieve maatregelen. Er wordt samengewerkt met de politie en gemeenten om straatroof tegen te gaan.

Gevolgen straatroof

Een straatroof heeft veel gevolgen voor het slachtoffer. De psychische, lichamelijke en materiële schade is vaak groot. 
Daarnaast zorgt het voor een gevoel van onveiligheid in de hele samenleving.

Je bent slachtoffer van een straatroof wanneer je op straat met (bedreiging van) geweld wordt bestolen.

Aantal straatroven

Sinds de start van de Taskforce Overvallen in 2009 is een sterke afname te zien van het aantal straatroven. Hierop vindt monitoring plaats.

Onderzoek naar daders straatroof

Het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) doet meerjarig onderzoek naar de dadergroep. Bijvoorbeeld onderzoek naar daders die in herhaling vallen.

Maatregelen tegen straatroof

Op de website van het Centrum voor criminaliteitspreventie (CCV) is een overzicht te vinden van praktijkvoorbeelden, campagnes en de actualiteiten.

Preventiemaatregelen tegen diefstal mobiel

Pincode mobiele telefoon

Gebruik een goede pincode voor uw mobiele telefoon. Hiermee voorkomt u dat de dief op uw kosten kan bellen.

Bewaar IMEI-nummer goed

U achterhaalt uw IMEI-nummer door *#06# in te toetsen. Of kijk op de sticker onder de batterij van uw telefoon. Het IMEI-nummer heeft minimaal vijftien cijfers. Schrijf het nummer op en bewaar het goed. Mocht uw telefoon worden gestolen, dan heeft de politie deze code nodig voor onderzoek en voor de landelijke database van gestolen mobiele telefoons.

Registreer mobiele telefoon

Registreer uw mobiele telefoon en andere waardevolle spullen in de Stopheling app. 
Daarmee helpt u de politie de dader op te sporen als u bent beroofd. De verloren spullen staan dan goed beschreven in de app. Mogelijk kunnen de spullen (en de dader) worden teruggevonden. Bijvoorbeeld wanneer iemand deze probeert te verkopen aan een handelaar in tweedehands spullen.

Aangifte doen van een straatroof

Doe altijd aangifte van een straatroof. Kijk op de website van de politie voor meer informatie over aangifte doen

Heeft u daarnaast behoefte aan emotionele hulp, een schadevergoeding of begeleiding bij het strafproces? Kijk dan op de website van Slachtofferhulp Nederland voor de mogelijkheden.