Maatregelen tegen straatroof

De Rijksoverheid doet er alles aan om het aantal straatroven terug te dringen. De overheid voert campagnes en zet in op preventieve maatregelen. Er wordt samengewerkt met de politie en gemeenten om straatroof tegen te gaan.

Gevolgen straatroof

Een straatroof heeft veel gevolgen voor het slachtoffer. De psychische, lichamelijke en materiële schade is vaak groot. 
Daarnaast zorgt het voor een gevoel van onveiligheid in de hele samenleving.

Je bent slachtoffer van een straatroof wanneer je op straat met (bedreiging van) geweld wordt bestolen.

Aantal straatroven

Het aantal straatroven daalt al enkele jaren. In 2017 vonden 3.576 straatroven plaats. Dat zijn 577 minder straatroven dan in 2016. In 2018 waren dat er 3.532.

Onderzoek naar daders straatroof

Het Wetenschappelijke Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) doet meerjarig onderzoek naar de dadergroep. Bijvoorbeeld onderzoek naar daders die in herhaling vallen.

Database met maatregelen tegen straatroof

De database overvalpreventie van het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) bevat voorbeelden van maatregelen tegen straatroof. Bezoekers kunnen zelf een overzicht opvragen van maatregelen die voor hen van belang zijn. Voorbeelden zijn:

  • Volgsoftware op smartphones waarmee gestolen toestellen gemakkelijk terug te vinden zijn.
  • Campagnemateriaal: Ben jij het waard om beroofd te worden?
  • Veiligheidstraining met een Virtual Reality-bril.
  • Donkere dagen offensief: in de wintermaanden zet de politie extra mensen in tegen overvallen, straatroven, en inbraken.

Aangifte doen van een straatroof

Doe altijd aangifte van een straatroof. Kijk op de website van de politie voor meer informatie over aangifte doen

Heeft u daarnaast behoefte aan emotionele hulp, een schadevergoeding of begeleiding bij het strafproces? Kijk dan op de website van Slachtofferhulp Nederland voor de mogelijkheden.

Campagne: maak je telefoon Boefproof

Bij straatroven gaat het vaak om diefstal van smartphones. De Rijksoverheid voert daarom samen met de telecomsector de campagne Boefproof.

Deze campagne roept gebruikers op om de toestelblokkering op hun mobiele telefoon aan te zetten of te installeren. Toestelblokkering zorgt ervoor dat een gestolen telefoon makkelijker terug te vinden is. Ook kan data op de telefoon worden gewist en kan de telefoon volledig onbruikbaar worden gemaakt voor dief en heler. Ze hebben dan geen toegang tot mail, foto’s en vertrouwelijke documenten.