Verbetering van de palliatieve zorg

Palliatieve zorg is bedoeld om mensen in de laatste fase van hun leven zo goed mogelijk zorg en hulp te bieden. De Rijksoverheid draagt hieraan bij op verschillende manieren.

De palliatieve zorg in Nederland wordt geregeld via:

  • Palliatieve teams in ziekenhuizen
  • Goede palliatieve zorg in de verpleeghuiszorg
  • Voldoende thuiszorg
  • Inzet van goed opgeleide vrijwilligers bij mensen thuis en via hospices die veel met vrijwilligers werken.

Het kabinet wil de palliatieve zorg verder verbeteren. In het regeerakkoord is hiervoor € 8 miljoen extra gereserveerd. Dit wordt besteed aan:

  • Het programma 'Palliantie. Meer dan zorg'.
  • Het kwaliteitskader voor de palliatieve zorg.
  • Kinderpalliatieve zorg via een kenniscentrum, kindercomfortteams en netwerken kinderpalliatieve zorg.
  • Het uitbreiden van de inzet van vrijwillige palliatieve zorg.

Praktijkteam Palliatieve Zorg

Het praktijkteam palliatieve zorg speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de kwaliteit van palliatieve zorg. In het praktijkteam werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met verzekeraars en diverse partijen uit de palliatieve zorg.

Het team verzamelt meldingen van knelpunten en zoekt oplossingen die landelijk bruikbaar zijn.

Particulieren en zorgaanbieders kunnen met vragen terecht bij het praktijkteam palliatieve zorg. Bijvoorbeeld over de financiering van palliatieve zorg. E-mail: meldpunt@juisteloket.nl, telefoon: 030 789 78 78.