Zetelverdeling Parlement

De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden.

Fracties Tweede en Eerste Kamer

De leden van de Tweede en de Eerste Kamer zijn verdeeld over verschillende fracties. Een fractie bestaat uit een of meer Kamerleden die behoren tot een politieke partij.
De actuele zetelverdeling in de Tweede Kamer staat op tweedekamer.nl. De zetelverdeling van de fracties in de Eerste Kamer staat op eerstekamer.nl.

Verkiezingen Tweede Kamer

De Nederlandse bevolking kiest rechtstreeks de 150 leden van de Tweede Kamer. Deze verkiezingen vinden in principe eens in de 4 jaar plaats.

Voorzitter en leden Tweede Kamer

De huidige voorzitter van de Tweede Kamer is de heer Martin Bosma (PVV). Alle leden van de Tweede Kamer vindt u op de website van de Tweede Kamer.

Verkiezingen Eerste Kamer

Eerste Kamerleden (senatoren) worden niet rechtstreeks gekozen, maar door getrapte verkiezingen. De inwoners van de provincies kiezen de Provinciale Statenleden en deze leden kiezen dan samen met de leden van het kiescollege niet-ingezetenen en de kiescolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de 75 Eerste Kamerleden. Deze verkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De zetels zijn verdeeld over verschillende fracties.

Voorzitter en leden Eerste Kamer

De huidige voorzitter van de Eerste Kamer is de heer Jan Anthonie Bruijn (VVD). De 75 zetels zijn verdeeld over verschillende fracties. Alle leden van de Eerste Kamer vindt u op de website van de Eerste Kamer.