Zetelverdeling Parlement

De Tweede Kamer bestaat uit 150 zetels. Er zijn dus 150 Tweede-Kamerleden. In de Eerste Kamer zijn 75 zetels te verdelen.

Fracties Tweede en Eerste Kamer

De leden van de Tweede en de Eerste Kamer zijn verdeeld over verschillende fracties. Een fractie bestaat uit 1 of meer Kamerleden van een politieke partij.
De actuele zetelverdeling in de Tweede Kamer staat op tweedekamer.nl. De zetelverdeling van de fracties in de Eerste Kamer staat op eerstekamer.nl.

Verkiezingen Tweede Kamer

De Nederlandse bevolking kiest de 150 leden van de Tweede Kamer. Deze verkiezingen vinden normaal gesproken eens in de 4 jaar plaats.

Voorzitter en leden Tweede Kamer

Mevrouw Khadija Arib is op dit moment voorzitter van de Tweede Kamer. Alle leden van de Tweede Kamer vindt u op de website van de Tweede Kamer.

Verkiezingen Eerste Kamer

Eerste-Kamerleden (senatoren) worden niet rechtstreeks gekozen, maar door getrapte verkiezingen. De inwoners van de provincies kiezen de Provinciale-Statenleden en deze kiezen dan de 75 Eerste-Kamerleden. Deze verkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De zetels zijn verdeeld over verschillende fracties.

Voorzitter en leden Eerste Kamer

De voorzitter van de Eerste Kamer is de heer Jan Bruijn. De 75 zetels zijn verdeeld over verschillende fracties. Alle leden van de Eerste Kamer vindt u op de website van de Eerste Kamer.